Prace projektowe

Dotychczas wykonane prace projektowe

  • inwentaryzacja terenu inwestycji (okresowa przyrodnicza, inwentaryzacja infrastruktury, obiektów)
  • wykonanie pomiarów geodezyjnych cieków
  • wykonanie wstępnej analizy hydrologiczno–hydraulicznej
  • wykonanie pomiarów ruchu
  • opracowanie wstępnych wariantowych rozwiązań projektowych
  • opracowanie programu badań geotechnicznych (w weryfikacji Zamawiającego)
  • opracowanie prognozy ruchu (w weryfikacji Zamawiającego)