Raport z akcji informacyjnej

RAPORT Z AKCJI INFORMACYJNEJ

W dniu 12 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi inwestycją rozbudowy drogi krajowej nr 7 w Głogoczowie. Podczas spotkania przedstawiciel Inwestora oraz wykonawcy omówił założenia projektu oraz zakres prac które będą realizowane zarówno na etapie projektowania jak i budowy. Szczegółowy zapis spotkania zawarto w raporcie ze spotkań społecznych którego treść zamieszczono poniżej. Na podstawie uzasadnionych wniosków uczestników spotkania wprowadzono korekty do prezentowanych rozwiązań projektowych. W ślad za korektami wynikającymi z opinii uczestników spotkania Zamawiający uzyskał opinię Burmistrza Myślenic do rozwiązań projektowych. Poniżej na stroni zamieszczono rysunki z rozwiązaniami sytuacyjnymi uwzględniającymi zarówno opinię uczestników spotkania jak i lokalnych władz samorządowych.

17 lipca 2023