Inwestor

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa,

reprezentowany przez:

Jednostka Projektowa

Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice