I ETAP - wykonanie dokumentacji STEŚ-R zakres środowiskowy:

  • opracowanie dokumentacji geologicznej (studium geologiczno inżynierskie, dokumentacja hydrogeologiczna i geofizyczna fakultatywnie, opinia geotechniczna
  • opracowania projektowe na poziomie szczegółowości STEŚ–R etap I
  • materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem DŚU

II ETAP – wykonanie dokumentacji STEŚ-R zakres koncepcji programowej

  • opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej
  • opracowanie mapy do celów projektowych
  • opracowania projektowe na poziomie szczegółowości STEŚ–R etap II
  • opracowanie przedmiarów i kosztorysów

III ETAP – udział w procedurze przetargowej - udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie procedury przetargowej na kolejne etapy dokumentacji projektowej lub realizację inwestycji.