Raport z realizowanych prac – IV kwartał 2023r.

RAPORT Z REALIZOWANYCH PRAC – IV KWARTAŁ 2023R.

W IV kwartale bieżącego roku w następstwie zebranych wniosków mieszkańców, uwzględnienia opinii władz miasta Myślenice i opracowania wariantu preferowanego który został udostępniony tutaj wykonawca przystąpił do następujących prac:

  •  opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) która stanowić będzie materiał do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej). W chwili obecnej trwa uzgadnianie treści karty informacyjnej przez Zamawiającego tj. GDDKiA w Krakowie
  • prace geologiczne. Od miesiąca września bieżącego roku wykonawca realizuje prace geologiczne w terenie na potrzeby wykonania studium geologiczno inżynierskiego. Obecnie prowadzone prace mają na celu wstępne określenie budowy geologicznej terenu na którym jest planowana inwestycja. Prace prowadzone są w obrębie wszystkich proponowanych wariantów inwestycji. Na kolejnym etapie po zatwierdzeniu wariantu preferowanego na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) wykonane zostaną szczegółowe badania geologiczne wyłącznie dla zatwierdzonego wariantu inwestycji
20 grudnia 2023